Groepspraktijk Verloskundigen Veldhoven Groepspraktijk Verloskundigen Veldhoven Groepspraktijk Verloskundigen Veldhoven Groepspraktijk Verloskundigen Veldhoven
Kraamtijd

In de eerste zeven tot tien dagen na de geboorte bezoeken we jullie drie tot vijf keer thuis voor begeleiding en ondersteuning. We zijn alert op eventuele lichamelijke of psychische complicaties bij moeder en kind. Hoe eerder problemen worden opgespoord, des te beter kunnen ze worden behandeld.

Ook de kraamverzorgende heeft hierin een belangrijke rol. Zij zal elke dag controles uitvoeren. Als zij iets signaleert, bespreekt ze dat met ons. Wij beslissen vervolgens wat er gebeurt.

Wat zijn onze taken in het kraambed?

  • De moeder ondersteunen bij het herstellen van de bevalling, zowel lichamelijk als emotioneel.
  • Ondersteuning bieden bij de voedingen.
  • De gezondheid van de baby controleren. Hierbij letten we niet alleen op lichamelijke kenmerken, maar ook op het gedrag van het kind.

Soms kan het zijn dat er om bepaalde redenen zorgverlenging nodig is. Wij kijken dan naar de landelijke indicatielijst en vragen de uren extra zorg indien nodig voor jullie aan.

In het kraambed is het van belang om goed te rusten, dat bespoedigt je herstel. Elke middag een dutje tussen 13.00 en 15.00 uur is echt geen overbodige luxe! Ook niet voor papa.

Wij rijden kraamvisites voor 13:00 uur en eventueel na 15:00 uur.